قره مليك محله سي

قره مليك محله سي نين خبرلري

وبلاگ قره مليك

بسم الله ‌الرحمن الرحيم

به حول و قوه الهي و عنايات و نظرات آقا امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و با تشويق و همت جمعي از دوستان توفيق افتتاح صفحه‌اي بر اينترنت براي معرفي هر چه بهتر قره‌ملك و شناسايي تواناييها و پتانسيلها و ضعفهاي آن برايمان حاصل شد. قره‌ملك در طول تاريخ كشورمان داراي نقشهاي كليدي بوده و همواره با تربيت و تحويل دلاوران و دانشمندان صاحب‌نام در عرصه‌هاي مختلف اعم از مذهبي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، ادبي، ورزشي و . . . به جامعه‌، در سازندگي و شكوفائي كشورمان نقش حياتي ايفا نموده است. هم اكنون بالغ بر 40 انديشمند و مدير و استاد صاحب‌نام از قره‌ملك در عرصه‌هاي مختلف (حوزه‌هاي علميه، دانشگاهها، ادارات، سازمانها و عرصه‌هاي ورزشي و . . .) مشغول خدمت و روشنگري هستند. اين مسأله بيانگر سلامت و توانمندي كم‌نظير قره‌ملك در لايه‌ها و قشرهاي مختلف است كه نيازمند شناسايي و تقويت بيشتر مي‌باشد. آگاهي بر اين مسأله به همراه خود مسئوليت سنگيني بر دوش فرد فرد افراد جامعه مي‌آورد كه آنها را موظف به حفظ و تقويت اين سلامت و توانمندي مي‌نمايد.  

در اين مجال خواهيم كوشيد قره‌ملك را آنطور كه هست با تمام زيباييها و تواناييها و نقايصش بشناسيم. وبلاگ قره‌ملك متعلق به اهالي قراملك بوده و تريبوني است كه فرد فرد اهالي و ساكنين قره‌ملك در آن جايگاه ويژه‌اي دارند.

لذا از كليه سروران و فرهنگيان و دانشمندان و اساتيد و روحانيت معظم و ورزشكاران و شاعران و عموم مردم شريف قره‌ملك دعوت به همياري و همكاري ميشود تا صرفنظر از اينكه داراي چه سليقه‌اي هستيم دست در دست هم براي سربلندي جامعه عزيزمان در زمينه‌هاي مختلف تلاش نماييم.